Visum request voor India

Reizigers uit Nederland

Adres gegevens India

Buitenrustweg 2 2517 Den Haag 070-346 9771

Verwerkingstijd

Verwerkingstijd consulaat: normaal 3 à 6 dagen, indien andere nationaliteit 7 à 10 dagen of langer

Aanvraagvoorwaarden


VFS Global Den Haag/The Hague:

Zakelijke reis:
Klik hier voor de benodigdheden. De volgende formulieren dient u in te vullen:
Online Aanvraagformulier India NL
Declaration Form India NL
En indien van toepassing: Telex Formulier niet-Nederlandse paspoorthouders
N.B. 2 Pasfoto's formaat 5cm x 5cm!

Toeristische reis
Klik hier voor de benodigdheden en formulieren.
N.B. 2 Pasfoto's formaat 5cm x 5cm!

Leges:  
Zakenvisum 6-12 maanden 169.51€
Toeristenvisum vanaf 68.51€
Voor spoed en bij andere nationaliteiten kunnen de prijzen afwijken. Prijswijzigingen voorbehouden.

Verwerkingstijd consulaat: Ca. 1 week, indien andere nationaliteit dan loopt de wachttijd op

Bijzonderheden: Indien u twee paspoorten bezit, is het volgende extra nodig: 1. Kopie van het paspoort dat u niet gebruikt om aan te vragen 2. Engelstalige brief, waarin u verklaart dat er geen geldig visum voor India in uw andere paspoort staat. De aanvragers moeten de eerste keer persoonlijk komen om biometrische gegevens af te geven. De biometrische gegevens worden 5 jaar bewaard. U dient een afspraak te maken bij BLS International Services. Voor spoed kan u alleen bij BLS in Den Haag terecht. Wij mogen uw paspoort ophalen met een machtigingsbrief, kopie paspoort en originele kwitantie van BLS. Voor vragen mag u ons bellen op tel 06 51569318.
De ambassade van India kan altijd om extra informatie en een interview met u vragen.

Reizigers uit België

Adres gegevens

Vleurgatsesteenweg 21 1050 Brussel 02-640 9140

Verwerkingstijd

Verwerkingstijd consulaat: normaal 3 à 6 dagen, indien andere nationaliteit 7 à 10 dagen of langer

Aanvraagvoorwaarden

 

VFS Global Brussel/Brussels:

  • Paspoort minimaal 6 maanden geldig (zakelijk visum min. 12 maanden geldig) plus twee lege tegenover elkaar liggende pagina's
  • Fotokopie persoonsgegevens paspoort en laatste visum voor India indien van toepassing
  • 1 Aanvraagformulier graag online volledig invullen, printen en ondertekenen op beide pagina's via: in.vfsglobal.be
  • 2 Pasfoto's Let op formaat 5cm x 5cm, frontaal op witte achtergrond en gelijmd op aanvraagformulier
  • 1 Declaration Form aanvullen en ondertekenen
  • 1 Declaration Form bezochte landen invullen en ondertekenen
  • Kopie identiteitsbewijs, indien < 2 jaar geleden afgegeven dan kopie factuur van bijv. Electrabel, GSM, PIDPA van meer dan 2 jaar geleden bij de aanvraag voegen
  • Machtigingsbrief klik hier voor voorbeeld

Zakelijke reis:
- Garantiebrief (Embassy of India - Attn. Consular Department - 217, Chaussee de Vleurgat - 1050 Brussels, met vermelding van de naam van de aanvrager, doel en duur van het bezoek)
- Uitnodigingsbrief (met vermelding van periode, reden van bezoek en functie van de aanvrager)
- Extra zakelijk formulier volledig invullen en ondertekenen

Toeristische reis:
Als u geen werk hebt, dan willen ze bijv. een kopie van een recent bankafschrift waaruit blijkt dat u over voldoende financiële middelen beschikt. Studenten die willen gaan reizen op een toeristen visum hebben een verklaring van hun ouders nodig. Indien u landen in de buurt van India bezoekt en vanuit deze landen meerdere keren India inreist (max. 3x), dan dient u een reisoverzicht met boekingsbevestiging vluchten bij uw aanvraag te overleggen.


Bijzonderheden: Niet-Belgische paspoorthouders moeten een kopie van hun verblijfsvergunning bij de visumaanvraag doen. Indien geen verblijfsvergunning dan dient een extra fax formulier ingevuld te worden.
De ambassade van India kan altijd om extra informatie en een interview met u vragen.

Download Extra Zakelijk Formulier India BE
Download Fax Formulier Niet-Ingezetenen India BE

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over uw visum aanvraag? Neem gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.